Er amalgam farligt PDF Udskriv Email

Det er sundhedsstyrelsens vurdering, at der ikke er dokumentation for, at amalgam i tandfyldninger udgør en sundhedsrisiko. Ifølge styrelsen er amalgam derfor et blandt flere relevante materialer til behandling af tænder.

Vurderingen bygger på oplysninger indhentet hos eksperter på tandlægehøjskolerne på universiteterne i København og Århus.

De sidste 10 -15 års debat om amalgam har medvirket til, at der efterhånden er gennemført adskillige undersøgelser om eventuelle skadelige bivirkninger af materialet. Konklusionen af disse undersøgelser er nu som for 2-3 år siden, at amalgam i tandfyldninger ikke har været årsag til de symptomer, som de undersøgte patienter har haft - bortset fra yderst sjældne tilfælde af allergi

Overfølsomhed:
Enkelte kan være overfølsomme for amalgam. I det tilfælde er der grund til at udskifte amalgam med andre materialer, såsom guld, porcelæn eller plast.

Den 1.oktober 2008 vil der p.g.a. nye regler ske yderligere udfasning af amalgam som fyldningsmateriale. Plast vil i højere grad blive første valg.