Sygesikring:
Når du går til lægen og er i sygesikringens gruppe 1, betaler du ikke noget. Anderledes er det, når du går til tandlægen. Her skal du selv betale en andel.
Sygesikringen giver tilskud til almindelige behandlinger, som fyldninger af plast og sølv, tandrensning, parodontosebehandling og tandudtrækning. Sygesikringens tilskud er fratrukket på den regning, du modtager fra tandlægen.
Kroner, broer og proteser giver Sygesikringen ikke tilskud til.

Pensionister:
Efter indførelsen af nyt HELBREDSTILLÆG ydes hjælp til tandpleje. Generelt dækkes 85% af udgift, dog skal man være opmærksom på at personligt tillæg kan variere afhængig af personlige økonomiske forhold. bl.a . hvor stor formue du har. Helbredstillæget yder hjælp til alm tandpleje som hører ind under sygesikringsområdet. Er der behov for fx. en ny tandprotese skal søges individuelt . Vi hjælper med ansøgning.

Omsorgstandpleje:
Er du handicappet, eller af anden årsag ikke istand til at gå til tandlæge, vil "omsorgstandplejen" måske være en hjælp for dig. Der vil være en mulighed for, at du kan blive behandlet i eget hjem.
Kommunen skal hjælpe dig økonomisk med at få den nødvendige behandling. Kontakt din kommune hvis du mener at være berettiget til omsorgstandpleje.

Bistandsloven:
Bistandsloven giver også mulighed for økonomisk hjælp til tandbehandling. Undertiden også selv om du ikke modtager bistandshjælp. Økonomisk hjælp efter bistandsloven søges hos kommunen.

Sygeforsikring:
Sygeforsikringen "Danmark" giver tilskud til en lang række tandbehandlinger. Det drejer sig om kroner, broer, proteser og implantater. Men der er også tilskud at få til fyldninger og tandrensning, samt de forskellige former for parodontosebehandlinger.
Vær opmærksom på, at De skal være under 60 år for at blive medlem af "Danmark".
Danmarks hjemmeside om tilskud.

Andre muligheder:
Selv om du ikke modtager hjælp efter pensionslov eller bistandslov, kan der undertiden gives økonomisk hjælp, hvis der er behov for en stor behandling.
Vær opmærksom på, at tandskader kan være dækket af en forsikring. F.eks. en ulykkesforsikring eller en arbejsskadeforsikring.